Skip to content

Case study: Michigan State University

College of Education w Michigan State University (MSU) w East Lansing w stanie Michigan to placówka reprezentująca wizjonerskie myślenie w działaniach na rzecz poprawy nauczania w całym kraju i na świecie.

Uniwersytet znajduje się w czołówce szkolnictwa wyższego, jeśli chodzi o wykorzystanie technologii teleobecności w celu rozwijania możliwości nauki na odległość dla studentów nie mogących uczestniczyć w zajęciach ze względu, np. na odległe miejsce zamieszkania oraz studentów hybrydowych.

Badania dotyczące innowacyjnych technologii

Od kilku lat wykładowcy i studenci psychologii edukacyjnej i technologii edukacyjnej w ramach programu College of Education w MSU są zaangażowani w badania nad interakcjami człowiek-robot.

Badania te były zgodne z bieżącą oceną nowych technologii przez kolegium w celu wsparcia przejścia od tradycyjnych programów studiów na terenie kampusu po model hybrydowy, który daje studentom spoza kampusu szansę nawiązywać kontakty z innymi studentami.

Dwuletnie badanie MSU dotyczące innowacyjnych technologii komunikacyjnych pokazało, że tradycyjne technologie wideokonferencji ​​nie były w stanie zapewnić zdalnym uczniom autentycznej obecności na terenie kampusu.

John Bell, szef studia projektowego MSU i profesor programu doktoranckiego z psychologii edukacyjnej i technologii edukacyjnej wyjaśnia: „Obecność społeczna jest tym, czego tak często brakuje, gdy ludzie uczęszczają w zajęciach zdalnie. Podczas tradycyjnych wideokonferencji zdalny uczeń jest zdany na innych w chociażby takich czynnościach jak przeniesienie laptopa lub obrócenie ekranu komputera, żeby lepiej widzieć i słyszeć oraz być lepiej widzianym i słyszanym. Jest to nieefektywne i niewygodne zarówno dla zdalnego ucznia, jak i dla uczniów w szkole.”

Profesor, przekonany o niepraktyczności stacjonarnych narzędzi komunikacyjnych, ograniczył swoje badania do robotycznych rozwiązań teleobecności, aby umożliwić zdalnym studentom kontrolę nad własną mobilnością.

Dlaczego GoBe?

Ostatecznie szkoła wybrała teleobecność GoBe nie tylko ze względu na łatwą nawigację, ale także ze względu jakość wideo i audio, które zapewniają bardziej naturalne wrażenia.

„Nie wszystkie roboty są sobie równe … Ostatecznie rozwiązanie od GoBe Robots najlepiej pasuje do naszego programu” – powiedział profesor John Bell.

Wrażenie autentycznej obecności

Instruktorzy i studenci z Design Studio zauważają, że jedną z najważniejszych korzyści wprowadzenia teleobecności GoBe do programu jest to, że rozwiązanie to daje hybrydowym i odległym uczniom poczucie autentycznej obecności na zajęciach i w projektach. Zdalni studenci mogą teraz spotykać się ze swoim zespołem podczas projektów grupowych i badawczych w taki sposób, jakby byli fizycznie w grupie.  GoBe Robots zapewnia im „bardziej naturalną” obecność w zespole.

Rohit Mehta, student z kampusu, ocenia interakcje ze studentami za pomocą robota GoBe: „Robot pozwala na większe zaangażowanie się. Czujesz się bardziej połączony z innymi.”

Zdalni uczniowie polegają na robotach GoBe

Chris Fahnoe, student z Illinois biorący udział w hybrydowym programie doktoranckim, przypomina, że wydział zachęcał studentów spoza kampusu do korzystania z narzędzi komunikacji zdalnej od samego początku. Porównując teleobecność GoBe z kilkoma produktami do wideokonferencji, doszedł do wniosku, że robot zapewnił mu poczucie swobody poruszania się, co skutkowało większym poczuciem uczestnictwa w grupie, a ostatecznie bardziej autentycznymi interakcjami. Fahnoe dodaje, że teleobecność GoBe „zwiększyła jego zaangażowanie i poprawiła komunikację ze studentami w porównaniu z innymi modelami oraz innymi wcześniej używanymi narzędziami do wideokonferencji”.

Porody rodzinne z robotem GoBe

Porody rodzinne z robotem GoBe

31 sierpnia, 2020 Porody rodzinne z robotem GoBe W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa od…
Lekarz - robot

Lekarz - robot

30 czerwca, 2020 Bezpieczny i niezawodny robot GoBe zapewnia komunikację pracowników służby zdrowia i pacjentów…
Nagroda „Frost&Sullivan Award 2020”

Nagroda „Frost&Sullivan Award 2020”

30 czerwca, 2020 Firma Blue Ocean Robotics została laureatem europejskiej nagrody przyznawanej przez Frost&Sullivan w zakresie rozwoju profesjonalnych robotów…